RSS
A A A
SmodBIP

Rozporządzenia


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ENERGII1)
z dnia 15 marca 2018 r.
w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi2). Na podstawie art. 46 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220,z późn. zm.3))

ROZPORZĄDZENIEOdpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 22.05.2019
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 22.05.2019
Dokument oglądany razy: 6 399