RSS
A A A
SmodBIP

Status prawny

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie zostało utworzone dnia 30.12.1993 r., w drodze przekształcenia przedsiębiorstwa komunalnego w jednoosobową spółkę akcyjną Miasta Kraków. Czynności dokonano na podstawie art. 5 ust. 1 p. 1 ustawy z 13 lipca 1990 roku o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 00000 58452.

Spółka działa w oparciu o statut uchwalony przez Walne Zgromadzenie MPEC S.A. w Krakowie.
28.08.1996 r. Miasto Kraków jako jedyny akcjonariusz Spółki, wniosło w charakterze aportu 100% akcji Spółki do kapitału Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. W dniu 25.09.1996 r. została zawarta Umowa o utworzeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej między Krakowskim Holdingiem Komunalnym S.A. – jako spółką dominującą, a Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A., Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym Sp. z o.o. jako spółkami zależnymi. Funkcje właścicielskie wobec Spółki w dalszym ciągu pełni KHK S.A., którego z kolei właścicielem jest Miasto Kraków.

Spółka ponadto działa na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych, ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, a także innych właściwych przepisów.Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 22.05.2019
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 22.05.2019
Dokument oglądany razy: 6 910