RSS
A A A
SmodBIP

Dane nieudostępnione w BIP

Informacje publiczne nie ujęte w niniejszym Biuletynie zainteresowani mogą uzyskać :

1. Wysyłając pisemny wniosek (wzór wniosku) na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. al. Jana Pawła II 188, 30-969 Kraków lub składając go w siedzibie Spółki.

lub

2. Wysyłając wniosek na adres: mpec@mpec.krakow.pl

lub

 3. Wysyłając wniosek faksem na numer:

+48 12 644-55-10
+48 12 297-55-22Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 24.11.2011
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 14 807