RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Przetargi

Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane służące działalności sektorowej - dla postępowań wszczętych od 16.09.2019 r.

Postępowania regulaminowe wszczęte od dnia 16.09.2019 r. prowadzone są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ) do postępowań regulaminowych dostępne są na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:

https://mpec-krakow.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Oferty w postępowaniach regulaminowych składane są z wykorzystaniem platformy zakupowej Zamawiającego.

Do postępowań regulaminowych wszczętych przed 16.09.2019 r. stosuje się Regulamin:

http://bipold.mpec.krakow.pl/bip/upload_files/przetargi/2016/zal%20nr%202%20do%20zarz%2020_16.pdfOdpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 16.09.2019
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 16.09.2019
Dokument oglądany razy: 289 959