RSS
A A A
SmodBIP

Koncesje

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, obrotu, przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na:

wytwarzanie ciepła Nr WCC/170/215/U/OT-3/98/JP z dnia 5 października 1998 r. (z późn. zm.),

przesyłanie i dystrybucję ciepła NrPCC/185/215/U/OT-3/98/JP z dnia 5 października 1998r. (z późn. zm.),

obrót ciepłem Nr OCC/61/215/U/OT-3/98/JP z dnia 5 października 1998r.(z późn. zm.).Odpowiedzialny za treść: Piotr Czubin
Publikacja dnia: 22.05.2019
Administrator: Justyna Rębiś-Mentel
Dokument z dnia: 13.10.2010
Dokument oglądany razy: 5 834