RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.09.2019, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu:

Zmiana statusu na: ROZSTRZYGNIĘTY

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na dostawę kotłowni kontenerowych – w podziale na 6 części.

Data wszczęcia: 04.09.2019 ,Status : w toku