RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy zaworów kulowych odcinających stalowych z końcówkami do wspawania na potrzeby MPEC S.A.

Data wszczęcia: 02.08.2019 ,Status : unieważniony