RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania „Most technologiczny dla potrzeb centralnego ogrzewania i wody wodociągowej przez rzekę Wisłę w Krakowie”

Data wszczęcia: 03.07.2019 ,Status : unieważniony