RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej na potrzeby MPEC S.A.

Data wszczęcia: 04.03.2019 ,Status : unieważniony