RSS
A A A
SmodBIP

Przetarg nieograniczony pn.: Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 5) - nr postępowania IZ/U/2/2019.

Data wszczęcia: 19.02.2019 ,Status : rozstrzygnięty