RSS
A A A
SmodBIP

 Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na przebudowę/budowę osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych: Część I Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej do komory 3ZKMXIX/23 do komory 3ZKMXIX/25 w rejonie ul. Mlaskotów, Część II Przebudowa sieci ciepłowniczej 2xDN200 oraz 2xDN250 w rejonie Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego – ul. Mickiewicza w ramach projektu specjalnego „Kolejowa” w Skawinie, Część III Przebudowa osiedlowej sieci cieplnej w rejonie ul. Kantora – Ostatnia w Krakowie, Część IV Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na os. Oświecenia pomiędzy komorami 1WKVI11/N37 (ul. Kniaźnina) i 1WKVI16/4A (ul. Marchołta) wraz z trzema przyłączami cieplnymi do budynku os. Oświecenia nr 45.

Data wszczęcia: 06.02.2019 ,Status : rozstrzygnięty