RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na remont okresowy dwóch pomp 35B50 wraz konserwacją i wymianą wadliwych elementów w przepompowni

Data wszczęcia: 26.02.2019 ,Status : unieważniony