RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania: Likwidacja Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Bukowskiej 1B w Skawinie: a) Przebudowa sieci wysokoparametrowej od komory 4ZKXIV do punktu włączenia odgałęzienia z którego planuje się zasilanie obszaru I SWC ul. Bukowska 1B. b) Przebudowa/budowa niskoparametrowej osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych na rurociągi wysokoparametrowe. c) Budowa węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) dotychczas zasilanych ze Stacji Wymienników Ciepła SWC ul. Bukowska 1B.

Data wszczęcia: 24.10.2018 ,Status : rozstrzygnięty

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 24.10.2018
Dokument oglądany razy: 3542