RSS
A A A
SmodBIP

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Dostawę energii elektrycznej na rok 2019 dla uczestników Krakowskiej Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej".

Data wszczęcia: 07.08.2018 ,Status : rozstrzygnięty