RSS
A A A
SmodBIP

Przetarg nieograniczony pn.:Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym – etap I (etap 4) - znak sprawy IZ/U/7/2018

Data wszczęcia: 25.06.2018 ,Status : rozstrzygnięty