RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na wykonanie robót ziemno – budowlanych niezbędnych dla prawidłowego utrzymania systemu ciepłowniczego.

Data wszczęcia: 28.08.2018 ,Status : rozstrzygnięty

- Ogłoszenie o postępowaniu
- SIWZ

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 28.08.2018
Dokument oglądany razy: 3124