RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na przebudowę/ budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych: Część 1 – Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej przy ul. Ariańskiej w Krakowie, Część 2 – Budowa sieci ciepłowniczej osiedlowej przy ul. Św. Filipa – Rynek Kleparski –ul. Krzywa w Krakowie.

Data wszczęcia: 21.08.2018 ,Status : rozstrzygnięty