RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową nowych oraz modernizacją sieci ciepłowniczych. Znak sprawy IZ_R_50_2018

Data wszczęcia: 15.06.2018 ,Status : rozstrzygnięty