RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe: przetarg nieograniczony na odbiór odpadów wraz z zagospodarowaniem wytworzonych w trakcie działalności podstawowej MPEC S.A.

Data wszczęcia: 26.06.2018 ,Status : rozstrzygnięty