RSS
A A A
SmodBIP

Nazwa postępowania: Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na przebudowa / budowa osiedlowej sieci cieplnej i przyłączy cieplnych wysokoparametrowych z rur preizolowanych: CZEŚĆ I Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej DN 300 mm w rejonie skrzyżowania Al. Pokoju i ul. Francesco Nullo – przekroczenie torowiska tramwajowego w Alei Pokoju. CZEŚĆ II Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej od komory 1NKVIA11 do 1NKVIA11/1 w rejonie ul. Lublańskiej w Krakowie. CZEŚĆ III Projekt wykonawczy technologii przebudowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokich parametrów 2 x DN 500 mm od komory 1ZKV10C do komory 1ZKV16, przebiegającej wzdłuż ul. Lubomirskiego w Krakowie. CZEŚĆ IV Budowa i przebudowa istniejącego odcinka osiedlowej sieci cieplnej z 2 x DN 80 mm na 2 x DN 150 mm wraz z przyłączami w rejonie ul. Pułaskiego w Krakowie. CZEŚĆ V - Przebudowa odcinka osiedlowej sieci cieplnej 2 x DN 80 mm, w zakresie: od komory 3ZKMXI/6 w rejonie ul. Retoryka do komory 3ZKMXI/61,

Data wszczęcia: 12.06.2018 ,Status : rozstrzygnięty