RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową nowych oraz modernizacją sieci ciepłowniczych.

Data wszczęcia: 26.04.2018 ,Status : unieważniony