RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych dla zadania: „Częściowa likwidacja Stacji Wymienników Ciepła przy ul. Bosaków 7 w Krakowie: 1) Strefa I (osiedle Olsza II – ul. Bosaków 7): a) Przebudowa / budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych na rurociągi wysokoparametrowe. b) Budowa węzłów cieplnych dwufunkcyjnych (c.o. i c.w.u.) dotychczas zasilanych ze Strefy I Stacji Wymienników Ciepła. 2) Stacja Wymienników Ciepła ul. Bosaków 7 Strefa II wraz z przeliczeniami

Data wszczęcia: 23.05.2018 ,Status : rozstrzygnięty

- Ogłoszenie o zamówieniu
- SIWZ

-- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Opublikował: Justyna Rębiś-Mentel
Publikacja dnia: 23.05.2018
Dokument oglądany razy: 3379