RSS
A A A
SmodBIP

Wykonanie zamówienia sektorowego w przetargu nieograniczonym w trybie zaprojektuj i wybuduj pn.: „Magistrala Skawina – Kraków. Sekcja nr 3. Przebudowa odcinka magistrali ciepłowniczej 2 x DN 800 mm na 2 x DN 1000 mm od komory 3ZKXVIII do wylotu tunelu po południowej stronie ul. Grota Roweckiego”

Data wszczęcia: 20.04.2018 ,Status : rozstrzygnięty