RSS
A A A
SmodBIP

Przetarg nieograniczony na; " Cz. I. Wymiana izolacji właściwej i płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej na rurociągach ciepłowniczych napowietrznych: Zadanie 1 - ul. Nowohucka od komory 1WPS4W1 do komory 1WPS1 – sieć napowietrzna 2x DN 800 wraz z remontem podpór ślizgowych oraz robotami ziemnymi. Cz. II. Wymiana izolacji właściwej i płaszcza ochronnego z blachy ocynkowanej na rurociągach ciepłowniczych napowietrznych: Zadanie 1 - ul. Energetyków w Skawinie od komory 4ZK0 do komory 4ZKI oraz przejście przez drogę powiatową (ul. Energetyków) - sieć napowietrzna DN 600, estakada wysoka ok. 5-6m oraz estakada niska. Zadanie 2 - ul. Adama Mickiewicza w Skawinie - komora 4ZKIIIA do ul. Rzecznej w Skawinie komora 4ZKIV - sieć napowietrzna DN 300, estakada wysoka ok. 3m oraz estakada niska. Zadanie 3 - ul. Doktora Józefa Babińskiego – komora 3ZKVII wzdłuż ul. Skotnickiej do Autostrady A4 – komora 3ZPS24 – sieć napowietrzna DN 1000, Zadanie 4 - Autostrada A4 działka 242 odr. 7

Data wszczęcia: 28.03.2018 ,Status : rozstrzygnięty