RSS
A A A
SmodBIP

Przetarg nieograniczony pn. Budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 3) nr POIS.01.05.00-00-0003/16 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.- znak sprawy IZ/U/3/2018

Data wszczęcia: 15.03.2018 ,Status : rozstrzygnięty