RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na wyburzenie budynku techniczno-administracyjnego przy ul. Podgórskiej 22 w Krakowie.

Data wszczęcia: 30.03.2018 ,Status : rozstrzygnięty