RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy / budowy sieci cieplnej wraz z pozyskaniem mapy do celów projektowych dla zadania: „Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej dla rejonu Opatkowice wraz z wymaganą przebudową istniejącej sieci osiedlowej”

Data wszczęcia: 29.03.2018 ,Status : rozstrzygnięty