RSS
A A A
SmodBIP

Zamówienie sektorowe. Przetarg nieograniczony na sukcesywne dostawy rur stalowych czarnych kotłowych w gatunku P235GH: - bez szwu ciągnionych na zimno o średnicy zewnętrznej 17,2 x 2,9 mm, - bez szwu walcowanych na gorąco o średnicy zewnętrznej od 21,3 mm do 139,7 mm, - bez szwu i ze szwem spiralnym, walcowanych na gorąco, o średnicy zewnętrznej od 159 mm do 1016 mm.

Data wszczęcia: 05.04.2018 ,Status : rozstrzygnięty