Przetarg nieograniczony pn.. Budowa sieci cieplnych umożliwiających wykorzystanie energii cieplnej wytworzonej w warunkach wysokosprawnej kogeneracji w Krakowie i Skawinie – etap I (etap 6) - nr postępowania IZ/U/8/2019

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

6.06.2020 // bipold.mpec.krakow.pl/bip